Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan Dilan Hilal ALTÜRK, ilk ve ortaöğretimini Gebze’de tamamladıktan sonra Feyziye Mektepleri Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü tam burslu kazanmıştır. 2015 yılında fakülteden mezun olmadan önce çeşitli hastaneler ve danışmanlık merkezlerinde stajlarını tamamlamış, mezun olduktan sonra danışmanlık merkezlerinde, kreşlerde ve şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve seminer çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı zamanda dört yıl süren hala devam ettiği ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan “Bütüncül Psikoterapi” eğitimi, “Çift ve Aile Terapisi” eğitimi gibi temel psikoterapistlik becerilerini oluşturan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini arttırmaktadır.

Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi ” Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi” gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Dilan Hilal ALTÜRK, bireysel sorunlar (boşluk duygusu, depresyon, yoğun suçluluk duyguları, yalnızlığa tahammül edememe, kararsızlık ve sorumluluk alamama, depresyon, dönemsel madde kullanma ihtiyacı), çocukluk ve ergenlik döneminde görülen ruhsal bozukluklar (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozuklukları, çocuk ve ergen şizofrenisi, çocuk ve ergen bipolar bozukluk, yıkıcı duygudurum düzenleme bozukluğu, çocuk ve ergen depresyonu, çocuk ve ergen anksiyete bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, ergenlerde özkıyım davranışları gibi alanlarda problem yaşayan ergen ve yetişkinlerle; bireysel terapi, çocuk ve ergen terapileri  çalışmalarını kurucusu olduğu Gebze Pozitif Psikolojik Danışmanlık Merkezinde sürdürmektedir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği, Hipnoz Derneği, Türk Psikologlar Derneği gibi mesleki etiğe ve gelişime katkı sunan derneklerde üyeliğini devam ettirmektedir.