Psikoterapi, kişiyi merkez alan, kişilerin kendilerini tatmin etmeyen şekillerde düşünüp, hissettiklerini ya da bu yönde sergiledikleri davranışları bulmasına yardımcı bir süreçtir. Psikoterapi kişinin kendini ve kendi iç dünyasını anlamasına yöneliktir. Psikoterapi sürecinde danışanın sorununa veya sorunlarına dair kendi çözümlerini yaratmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılır. Psikoterapilerin çoğu, insanları değiştirmeye yöneliktir. İnsanların farklı düşünmesini, hissetmesini ve farklı davranmasını sağlar. Terapist ya da psikoterapistler kuramları yani düşünce sistemlerini kullanan bazı kuramları ya da bütün kuramları bir araya getiren ve istedikleri sonuçlara ulaşmak için bir veya birden fazla uygulama kullanabilen genel kültürü yüksek olan kimselerdir. Bütün psikoterapistler aynı zamanda birer metot öğretici olarak da sayılabilirler. Terapi sürecinin amacı danışana dair gerekli bilgileri işleme alıp, danışanın yaşantısında olumlu değişime önayak olmaktır.

Bireysel destek alabileceğiniz konular:

 • Psikiyatr tarafından tanı konmuş psikopatolojiler: Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Somotoform Bozukluklar, Cinsel Bozukluklar, Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Histrionik Kişilik Bozukluğu, Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 • Madde bağımlılıkları
 • İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)
 • Kötü muamele (Eş, ebeveyn, tanıdık veya arkadaş, resmi otoriteler, çocuk(lar), diğer kişi veya kişiler tarafından)
 • Hastalık ve tedavi sonrası dönem
 • İş ilgili problemler: işsiz kalma, iş değiştirme, İş kaybı tehlikesi, stresli çalışma programı, işveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık, çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar, işle ilgili diğer problemler
 • Sosyal çevreyle ilgili problemler: hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri, sorunlu ebeveyn durumu, tek başına yaşama, yalnız kalma, kültürel uyum güçlüğü, sosyal uzaklaştırma ve red, sosyal çevreyle ilgili diğer problemler
 • Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler: çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı, çocukluk döneminde evden ayrılma, çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme, çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar, yakın çevre içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler, yakın çevre dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler, çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler, çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar, çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları
 • Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler: aşırı koruyucu ebeveyn, duygusal ihmal, uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler
 • Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
 • Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
 • Akrabalar ile ilişkide problemler
 • Yetersiz aile desteği
 • Aile üyesinin yokluğu
 • Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
 • Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
 • Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
 • Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
 • Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler: tükenme, stres, sosyal rol çatışması, yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili problemler